Bir gün qaqaşın biri delixanaya gedir gorur deliler dasnan futbol oynuyur. Oda delilere bele deyir: Ala delisuz? Adamda dasnan futbol oynuyar? Ala bularda catmiree..)Help ala komey eliyun cixim burdan...

Birden delinin biri dillenir: Ala sen hardasan?

- nece beyem , delixanada...

- Ala be se niye bize deilisiz? sualin versen?

- Nece yeni? Siz delixananin neyisiz?

- Mudiri

- Bax mende onu bilirdim adamda kasdumnan futbol oynuyar? Scratch one-s head

Yəni lətifələr - əsas buraxılış (22 İyul, 2014)

5
Orta səs: 5 (2 səs)
Psikopat | 22.07.2014 16:21

Aldıgı şeyi geri qaytarmayan qonşularından biri bir gün gəlib Molladan

bir örkən istəyir. Molla deyir:

– Bu saat. Dayan qapıda, gedim gətirim.

Qonşu gözləyir, gözləyir, handan-hana Molla gəlir ki:

– Ay filankəs, vallah, örkənin üstünə arvad buğda sərib.

Qonşu təəccüblənib soruşur ki:

– Ay Molla, bu nə sözdü. Heç örkənin də üstünə buğda sərərlər?

Molla deyir:

 

– Niyə sərmirlər ki... Vermək istəməyəndə lap arpa da sərərlər.

5
Orta səs: 5 (1 səs )
Psikopat | 22.07.2014 16:22

Mollanın yaşadıgı məhəllədə bir dərviş varmış. Molla bu dərvişin

gününü eləmiş imiş qara. Qorxudan ağzını da aça bilmirmiş. Amma

özü də fursət axtarırmış ki, Molladan bir yaxşı əvəz çıxarsın.

Bir gün Mollanın arvadına zeytun yağı lazım olur. Tutur Mollanın

yaxasından ki, gərək bu saat gedib bazardan zeytun yağı alıb gətirəsən.

Molla da bir az keyfsiz imiş. Çar-naçar durub küçəyə çıxır ki, bazara

getsin. Bir də baxır ki, haman dərviş gedir. Çağırıb soruşur ki:

– Aga dərviş, yenə camaatın başını tovlamaq üçün hara belə

gedirsən?

Dərviş deyir:

– Sənin o mürdəşir yumuş üzündən yaman da baş tovlamaq mümkündü.

Bazara gedirəm.

Molla deyir:

– Gəlsənə, zəhmət qəbul eləyib bizə də bir az zeytun yağı alıb gətirəsən.

Yaman azarlamışam, gedə bilmirəm.

238

Dərviş deyir:

– Niyə almıram? Alaram.

Molla dərvişə bir qab verir, bir az da pul.

Dərviş Molladan əvəz çıxarmaq üçün fürsət tapır. Ancaq bunu

özünə layiq bir şəkildə eləyir. Qabı zeytun yağı əvəzinə gənəgərçəklə

doldurur, gətirib Molla Nəsrəddinə verir. Molla elə şüşənin ağzını

açan kimi məsələni başa düşür. Ürəyində deyir: "Yaxşı, ağa dərviş,

baxarıq kim-kimə borclu qalacaq".

Bu işin üstündən bir müddət keçir. Bir gün Molla çayçı dükanının

qabağından keçirmiş, görür dərviş burdadı. Özünü göstərməyib evə

gəlir. Bir az qara istiot götürüb burunotu ilə qarışdırır, bir burunotu

qabının içinə doldurur, cibinə qoyur. Öz burunotu qabını da yaxşı burunotu

ilə doldurub çayçı dükanına gəlir.

Dərviş Mollanı görən kimi öz söhbətini qurtarıb tamamlayır, sataşmasın

deyə canının dərdindən gəlib onun yanında əyləşir. Molla yağ

əhvalatını heç yada salmayıb, dərvişlə şirin-şirin söhbət eləyir. Hərdən

bir də öz burunotu qabını çıxarıb burunotu çəkir. Elə ki, dərviş də

Molladan burunotu istəyir, Molla göz-gözə vurub qutuları dəyişir.

İstiotlu burunotunu dərvişə verir. Dərviş kamali-iştaha ilə istiotlu burunotunu

çəkir burnuna. Kişinin gözləri çıxır kəlləsinə. İstiotun acılıüından

az qalır boğulsun. Dönür Mollaya ki:

– Ay Molla, bu nə idi sən mənə çəkdirdin?!

Molla çox sakit cavab verir:

 

– O günü mənim üçün alıb gətirdiyin zeytun yağının tortasıdı.

4
Orta səs: 4 (2 səs)
Psikopat | 22.07.2014 16:23

Molla bir neçə nəfərlə at minib səfərə çıxır.Gecə bir yerdə yatmalı

olurlar. Səhər Molla hamıdan tez qalxır. İstəyir ki, atını minib yola

düşsün. Ancaq nə qədər diqqət eləyirsə, öz atını tanıya bilmir.

Yoldaşlarından soruşmağa da utanır. Fikirləşib axırda bərkdən qışqırır

ki:

– Quldurlar gəlir, tez olun, qaçaq!

Hərə tələsik qalxıb öz atını minir. Bu yol ilə Molla da öz atını tapır.

Ancaq yoldaşların tələsik atlanmalarından Molla özü vahiməyə

düşür ki, bəlkə elə doğrudan quldurlar gəlir. Odur ki, özü də tələsik bir

təhər atı minir. Yoldaşları baxırlar ki, Molla atı tərsinə minib. Gülüşürlər

ki:

– Ay Molla, quldur-zad yoxdu. Qorxudan atı tərsinə minibsən...

Molla özünü sındırmayıb tez deyir:

– Xeyir, mən qorxub eləməmişəm. Özü də mən lap düzünə

minmişəm. Görünür ki, at özü quldurlardan qorxub, mən minəndə tərsinə

 

dayanıbmış.

İstifadəçi paneli

İstifadəçilər xalları

Istifadəçi Xal
shefahet 12,451
Lynx 11,556
Haci dayi 9,014
fidashka 7,970
Souyer 7,150
mr.wekili 6,486
Mırtın biride MEN 5,104